Dajemy power

wspólnocie LGBTQ+

[Strona w budowie. Prosimy o odrobinę cierpliwości :)]

Fundacja Q powstała w 2017 roku i działa  na rzecz osób LGBTQIA. Celem naszej fundacji jest pomoc psychologiczna, działalność kulturalna i edukacja społeczeństwa w zakresie różnorodności społecznej, prowadzenie działalności na rzecz poprawy jakości życia, ochrony i promocji zdrowia, w tym również edukacji seksualnej.

Dla społeczności naszej Fundacji ważny jest człowiek bez względu na orientację, status społeczny, wyznanie religijne czy kolor skóry.

Dane Teleadresowe

Fundacja Q 

ul. Przasnyska 7 lok.144

01-756 Warszawa

tel. 664 429 459

          Social Media