Fundacja Q

Projekty i inicjatywy

Wystawa podczas konferencji "Oni,Wy,My"

01-12-2017
Ludzie uczestniczący w konferencji oraz książki na wystawie.
  Przy okazji konferencji "Oni, Wy, My" 24-25 listopada 2017r. została zorganizowana wystawa, na której przypomnieliśmy wkład osób z Monaru w pomoc społeczności (...)